• Tel: 81 445-97-70

lek. stom. Katarzyna Galant

Absolwentkami Akademii Medycznej oddziału Stomatologii w Lublinie. Uczelnię ukończyła w 1993 roku

lek. stom. Bożena Kozak

Absolwentkami Akademii Medycznej oddziału Stomatologii w Lublinie. Uczelnię ukończyła w 1993 roku

chirurg. stom. Piotr Koliński

lek. stom. Bartłomiej Gniedziejko
(leczy kanałowo pod mikroskopem)