• Tel: 81 445-97-70

Protetyka

Sytuacje, gdy niezbędne jest przeprowadzenie leczenia protetycznego, to m.in. zniszczenie korony zęba uniemożliwiające odbudowę zachowawczą, brak jednego zęba lub większej ich liczby.

Korona protetyczna

Koronę protetyczną można wstawić, jeśli stan zęba jest na tyle dobry, by można było wykorzystać istniejący korzeń. W takim przypadku leczenie rozpoczynamy od przygotowania indywidualnego lanego wkładu koronowo­korzeniowego bądź od odbudowy na włóknie szklanym. Następnie trzeba przygotować właściwą koronę protetyczną. Oferujemy klientom możliwość zamówienia korony porcelanowej na metalu lub korony porcelanowej bezmetalowej (tzn. na cerkonie lub pełnoceramicznej).

Mosty

Most to rozwiązanie umożliwiają uzupełnienie braków spowodowanych utratą jednego lub więcej zębów. Obejmuje ono oszlifowanie zębów sąsiadujących z luką oraz wykonanie koron łączących. Oferujemy naszym klientom zarówno mosty standardowe (porcelana napalana na metalu), jak i drobne kosmetyczne uzupełnienia bezmetalowe.